Archive | March, 2011

Pressrelease 22 mars 2011

Pressrelease: Jonas Berggren ny VD för tredjepartslogistikföretaget Elogistik i Götene

Jonas Berggren tillträder formellt den 1 april som VD för Elogistik i Götene. Jonas med ursprung i Mariestad är civilingenjör från Chalmers och har en bakgrund som bland annat managementkonsult vid McKinsey & Company, VD för Chalmersägda företagsinkubatorn Encubator AB samt egna investeringar och entreprenörskap. Han har i egenskap av VD för Encubator AB suttit i Elogistiks styrelse och bland annat lett det omfattande rekonstruktionsarbete som bedrivits under 2010 tillsammans med övrig styrelse och ledning.

”Vi är väldigt nöjda med de insatser Jonas gjort för att rädda bolaget i en mycket svår situation och glada för att han nu tar steget och går in som VD för verksamheten. Jonas har en drivkraft, kompetens och ett nätverk som kommer vara bolaget till stor nytta.” säger styrelseordförande Ulf Christer Edberg.

Jonas fyller i ”Jag ser stor potential i Elogistik och detta inom samtliga våra tre affärsområden. Vi har initialt 3500 kvadratmeter att fylla! Utöver detta kan vi erbjuda kringtjänster såsom t.ex. kampanjhantering, print och kuvertering. Den kunniga personalen har visat en enastående lojalitet och engagemang under en mycket svår tid och det känns väldigt stimulerande att nu återigen få bygga ut verksamheten tillsammans med dem. Vidare har vi mycket att tacka våra kunder, leverantörer och banker som varit oss lojala och ger oss fortsatt förtroende.”

Det rörelsedrivande bolaget Elogistik Marknadsservice AB tog sig i januari ur den rekonstruktion som pågått sedan maj 2010. Bakgrunden till detta var att bolaget tog på sig alltför stora utvecklingsprojekt och därtill förenade kostnader. Rapporteringen var bristfällig och först i början av 2010 kunde det konstateras hur allvarlig situationen verkligen var. Samtliga i den tidigare operativa ledningen har lämnat bolaget.

Bolaget jobbar på en nationell marknad men har en stark förankring i Skaraborg, bland annat är Jonas far Björn Berggren från Mariestad, Arne Brånn från Götene och Torbjörn Rundqvist från Lidköping engagerade. “Vi är måna om att skapa en verksamhet med stark förankring i regionen och även om våra kunder finns i hela landet vill vi gärna vara med och utveckla lokala företags affärer genom våra tjänster. Vårt mål är att snabbt fylla våra lagerytor, flerdubbla omsättningen och därmed skapa nya arbetstillfällen.” säger Jonas Berggren.

Elogistik är ett tredjepartslogistik företag med säte i Götene. Verksamheten består av tre affärsområden, Marknadsservice – hantering av marknadsmaterial inom dagligvaru- och detaljhandel, Totalpack – lager, plock och pack samt distribution för e-handlare samt Lagerhotellverksamhet. Genom en kombination av system och tjänster erbjuds helhetslösningar för lager, logistik och kunddialog.

Hela ledningen finns på plats i Götene idag tisdag och imorgon onsdag. Jonas Berggren kan nås per telefon 0702-30 93 56 samt jonas.berggren@elogistik.se.