Archive | August, 2011

Pressrelease 10 augusti 2011

Pressrelease: Chalmers tillsammans med regionala investerare satsar miljoner i
tredjepartslogistikföretaget Elogistik i Götene

Elogistik i Götene har säkrat flera miljoner i riskkapital från regionala investerare och befintliga ägare. Bland de befintliga ägarna märks bland andra Chalmers i form av Encubator Holding AB, bland de nya investerarna Lidköping Invest AB. Riskkapitalet matchas dessutom av nya lån och krediter från ALMI Väst och Danske Bank.

UC Edberg ordförande Elogistik kommenterar ”Genom den här finansieringen har vi skapat en finansiell bas och trovärdig ägarstruktur. Vidare har vi genom de nya ägarna adderat mycket värdefull kompetens inom logistikområdet och starka nätverk.”

Jonas Berggren VD på Elogistik fyller i ”Den här finansieringen är ytterligare en mycket viktig pusselbit på vägen mot det framgångsrika tredjepartslogistikföretag vi vill bygga. Lägg till detta väl anpassade lokaler, bra geografisk placering samt erfaren och motiverad personal och vi är nu väl positionerade för tillväxt. Vi lyckas nu attrahera ett antal nya kunder varje månad men kan ta emot betydligt fler.”

Torbjörn Rundqvist, VD Lidköping Invest AB kommenterar ”Vi har gedigna kompetenser och nätverk inom logistikområdet och tror att Elogistiks nya ledning har alla förutsättningar att växa snabbt och skapa lönsamhet i sin verksamhet.”

Jonas Berggren avslutar ”Vi har starkt fokus på vår kärnverksamhet inom plock och pack men har en tydlig ambition att fortsätta vara nytänkande i branschen. Vårt delägda dotterbolag Portomus vars verksamhet är internationell portooptimering är ett tydligt exempel på detta och fler innovativa koncept är under utveckling.”

Elogistik är ett tredjepartslogistik företag med säte i Götene. Verksamheten består av tre affärsområden, Marknadsservice – hantering av marknadsmaterial inom dagligvaru- och detaljhandel, Totalpack – lager, plock och pack samt distribution för e-handlare samt Lagerhotellverksamhet. Genom en kombination av system och erbjuds helhetslösningar för lager, logistik och kunddialog.

Jonas Berggren kan nås per telefon 0702-30 93 56 samt jonas.berggren@elogistik.se.