Organisation

Organisation

Jonas Berggren, VD

Civilingenjör från Chalmers, bakgrund som bland annat teknisk chef på Kenmore, managementkonsult på McKinsey & Company, VD för den Chalmersägda företagsinkubatorn Encubator AB. Serieentreprenör och investerare. Jonas har utöver det övergripande ansvaret som VD den som tillsammans med Jan Andersson arbetar med försäljning och marknadsrelaterade frågor. Jonas fungerar även som styrelseledamot i bolaget.

Marie-Louise Alfredsson, Ekonomichef

Över 30 års erfarenhet av det mesta inom ekonomiadministration, har varit på Landstinget i 20 år samt egen företagare i Musik och filmbranschen i 15 år. Har under de senaste 10 åren varit med och byggt upp ekonomifunktionen för såväl e-logistik som Portomus.

Jan Andersson, Affärsutveckling

Har genom 20 års erfarenheter från Nordiska CRM-lösningar blivit van att hantera branschspecifika IT-system och stora nordiska postflöden.  Har de senaste 10-åren etablerat och utvecklat 3PL-företag med framförallt inriktning mot e-handeln. Arbetat med flöden som Nelly, Lekmer, Brandos och många fler.

Styrelse och ägare

Peter Vallenthin (ordf)

Idag chef för Bring Cargo Inrikes. Har haft flera betydande befattningar inom transportbranschen under de senaste 25 år bl.a. som VD för Geodis Wilson i Norden och som global affärsutvecklingschef inom TNT. Beskriver sig själv som analytisk, strategisk och som en ”doer”.

Fredrik Adolfsson

Affärsängel och entreprenör var bl.a. med som delägare och i styrelsen för Adlibris och är idag delägare i flera e-handelsbolag av vilka Apotea (vars VD bl.a. utnämnts till årets e-handlare) är det mest kända. Fredrik är van att leda större förändringsarbeten och utveckla verksamheter med hjälp av IT-stöd.

Hanna Moisander

Varit med och byggt upp Nelly.com under 5 år och haft många olika befattningar inom supply chain. Hanna jobbar idag med e-handelsstaden Borås och diverse olika konsultuppdrag inom e-handelslogistik. Hon har ansvat för eget/egna lager, jobbat med inhyrd lagerpersonal och lagt ut det på tredjepart.

Ägare

e-logistik har idag två större ägargrupperingar i form av styrelse/ledning och investmentbolaget Regere AB. Historiskt och ägarmässigt finns också koppling till Chalmers Tekniska Högskola genom Chalmers Ventures AB. År 2011 skapades en ny ägarstruktur som säkrade incitament för nyckelkompetenser i bolaget och skapade finansiell trygghet. e-logistik har varit en snabbväxare i branschen sedan dess.