Ledning2019-01-23T14:03:32+00:00

Ledning

Jonas Berggren

Verställande Direktör

Civilingenjör från Chalmers, bakgrund som bland annat teknisk chef på Kenmore, managementkonsult på McKinsey & Company, VD för den Chalmersägda företagsinkubatorn Encubator AB.

Kristoffer Blom

OKAM

I grunden en Idrotts- och ledarskapsutbildning. Brinner för att jobba med relationer såväl med kunder som med medarbetare och leverantörer. Har tidigare erfarenhet inom handel främst butiker med ansvar för såväl kundbemötande som processer och lagerarbete. Har även jobbat som säljare med ansvar för kalkylering, offerter och försäljning.

Marie-Louise Alfredsson

Ekonomichef

Över 30 års erfarenhet av det mesta inom ekonomiadministration. Marie-Louise har även varit på Landstinget i 20 år samt egen företagare i Musik och filmbranschen i under 15 års tid.

Jan Andersson

Affärsutveckling

Har genom 20 års erfarenheter från Nordiska CRM-lösningar blivit van att hantera branschspecifika IT-system och stora nordiska postflöden. Har de senaste 10-åren etablerat och utvecklat 3PL-företag med inriktning mot e-handel.

Joakim Degermosse

COO

Mer än 30 års erfarenhet i produktionsledande befattning. Har bland annat tjänstgjort på producerande bolag Suncab, ILPEA och nu senast Plåt & Laserteknik. Flera av dessa har varit i mycket stark tillväxt/förändring likt vår. Beskrivs som en initiativrik och engagerad ledare och besitter samtidigt bred teknisk kompetens.

Styrelse

Peter Vallenthin

Ordförande

Avslutade 2016 3 års strukturarbete inom Bringkoncernen med ansvar för Inrikes, Utrikes samt 3PL-verksamhet som givit en resultatförbättring på drygt 100 MSEK. Har haft flera betydande befattningar inom transportbranschen under de senaste 25 år bl.a. som VD för Geodis Wilson i Norden och som global affärsutvecklingschef inom TNT. Peter är idag ”styrelseproffs” samt på interimsuppdrag och har uppdrag i allt ifrån mindre bolag till koncerner med 4 Miljarder i omsättning. Beskriver sig själv som analytisk, strategisk och som en ”doer”.

Fredrik Adolfsson

Ledamot

Affärsängel och entreprenör var bl.a. med som delägare och i styrelsen för Adlibris och är idag en liten delägare i ett 20-tal utvecklings/tillväxtbolag bland dessa t.ex. e-handlarna Bamba.se och Apotea (vars VD bl.a. utnämnts till åretse-handlare flera gånger). Van att leda större förändringsarbeten och utveckla verksamheter med hjälp av IT-stöd.

Hanna Moisander

Ledamot

Jobbat för nelly.com under 5 år, varit med och byggt upp ZooZoo.com och haft många olika befattningar inom supply chain. Hanna jobbar idag med e-handelsstaden Borås, konsultuppdrag samt start-ups bl.a. med anknytning till e-handelslogistik. Hon har ansvarat för eget/egna lager, jobbat med inhyrd lagerpersonal och lagt ut det på tredjepart.

Lennart Svensson

Ledamot

Är ekonom i grunden, men har under perioder jobbat i flera olika ledande roller i främst små o medelstora företag, många med internationella ägare. Under ca 20 år verkat genom eget bolag som inhyrd av ägare/ företagsledning/ revisor i företag för att aktivt deltaga o driva arbetet i deras förändringsarbete och utvecklingsfaser.

Ägare

e-logistik har idag två större ägargrupperingar i form av styrelse/ledning och investmentbolaget Regere AB. Historiskt och ägarmässigt finns också koppling till Chalmers Tekniska Högskola genom Chalmers Ventures AB. År 2011 skapades en ny ägarstruktur som säkrade incitament för nyckelkompetenser i bolaget och skapade finansiell trygghet. e-logistik har varit en snabbväxare i branschen sedan dess.

http://www.chalmersventures.com/

https://www.almi.se/Almi-Invest/

https://skaraborginvest.se/

Kontakta Oss

Namn

Epost

Ämne

Meddelande